Субота, 15.06.2019, 23:37
| RSS

ANTI'S

ANTI`S
Система мобільного зв'язку «ANTI’S».

 

   "Система мобільного зв’язку ANTI"    Держпатент   29.09.1994 №-94097100/2 (2718)

   Система мобільного зв’язку «ANTI’S» є конкурентною до нині існуючими мобільними системами зв’язку ,та з Інтернетом зокрема. Тому як кількість сайтів не так і велика . Так в кінці 90 років була переглянута форма назв сайтів з добавленням назв держав, та таке інше. Тоді як в системі «ANTI’S» можливо мати 320 мільярдів індивідуальних номерів абонентів ,надалі (А), а це більше 50 номерів на кожну людину на планеті Земля ,і на кожному номері можливо розмістити 320 мільярдів сторінок, усі сайти світу. 

    Номери (А) в системі «ANTI’S» є унікальними , неповторними ,це дозволяє використовувати їх по усій планеті , що дає можливість (А) мати зв'язок перебуваючи в будь якій  частині  світу за власним номером .  Номер (А)  в системі «ANTI’S» має такий вид:

                        000 200 400 600 800

     000-Держава, 200-Область, 400-Район, 600-Поселення, 800- Номер (А).

    Зв'язок в межах дії передавачів (А) може проходити напряму між (А) ,та через ретранслятори Базової Системи Поселення в системі  «ANTI’S», надалі БСП, котра є головною в обслуговуванні (А). Вихід (А) на інші системи зв’язку проходить через БСП.

    В системі «ANTI’S» усі номери (А) є територіально розподіленими. Це дозволяє позбавитися ряду проблем не реєстрованих номерів систем зв’язку , таких як , порушення законодавства шляхом використання номерів зв’язку для тероризму , пограбувань банків , баз інформації даних, та такої проблеми як неможливості пошуку правопорушників законів моралі в Інтернеті. 

    (А) в системі «ANTI’S» дозволяється використовувати власний номер для вирішення будь яких власних потреб котрі не суперечить законодавству країни де встановлено систему «ANTI’S».

    В системі «ANTI’S» уся інформація між її сегментами передається в кодованому виді, кодом «IVANKA» , також є можливість додаткового  кодування інформації  за кодом котрий обирають самі (А).

   В разі небажання (А) на виявлення його місця знаходження , (А) може вибрати режим коли (А) може використовувати систему «ANTI’S» та не реєструвати своє місце знаходження. У цьому разі виклик (А) який є не реєстрований у БСП проходить за алгоритмом : пошуку (А) на території БСП  за його номером, районом , областю, державою. Ця послуга є платною для самого (А) .  

   Потребу у достатній кількості каналів зв’язку у великих поселеннях , містах, в системі «ANTI’S»  вирішено за рахунок Частотно Імпульсної Передачі даних ,надалі ЧІП.

    Алгоритм з’єднання (А) у системі «ANTI’S» наступний:

   Діапазон каналів зв’язку, надалі КЗ, в системі «ANTI’S» в діапазоні виділених електромагнітних частот зв’язку, розподілений за алгоритмом ЧІП. Та складається з N-каналів, з фіксованими границями частот. Перший та останній канали виділеного  частотного діапазону використовуються для передачі на  каналі номера виклику  (А), надалі КН, та іншої системної інформації БСП . Перший робочий КН , а останній  КН є резервний, на випадок блокування робочого КН електромагнітними перешкодами , в цьому разі на резервному КН передається уся інформація, як і на робочому КН , синхронно. Усі інші канали між робочим КН   та резервним КН виділені для КЗ між (А). Кількість КЗ (А) у кожній БСП різна і залежить  від кількості (А) зареєстрованих у БСП.

 

             І КН І КЗ І  *  І  *  І  *  І  *  І  *  І  *  І КЗ І КН І 

 

    Розподіл каналів зв’язку  між БСП і (А) :

   КЗ від робочого КН до середини , це КЗ виділені для БСП і слугують як порти , для ретрансляції сигналу (А) через БСП до другого (А) ,  і навпаки ретрансляції від БСП до (А) .А КЗ від резервного КН до середини ,виділені для з’єднання (А) напряму з другим (А),  без ретрансляції через БСП.

    Розподіл КЗ не є фіксованим   і регулюється БСП в залежності від потреб (А) ,і може змінюватись в обох напрямках . Розподіл КЗ передається на КН  БСП, на території де нема БСП усі КЗ слугують для з’єднання (А) напряму, без ретрансляції сигналу  через БСП.

    Алгоритм з’єднання (А) у  системі «ANTI’S» відбувається за двома схемами , перша напряму між першим (А) і другим (А), та  ретрансляція сигналу  (А) через БСП до другого (А) :

    Перша схема зв’язку  :

    З’єднання  (А) напряму . Телефонна система  «ANTI’S»  першого, викликаю чого  (А) проводить пошук вільного КЗ від електро магнітних перешкод ,шуму, та сигналу зайнятості каналу , надалі Q , з права на ліво до середини розподілу КЗ , а вразі відсутності БСП по усьому виділеному частотному  діапазону КЗ  . Виявивши такий канал телефонна система першого (А) передає на КЗ сигнал зайнятості Q , постійно до завершення з’єднання . На КН телефонна система першого (А) передає номер другого викликає мого , (А) . Сигнал, номеру другого (А) складається з набору частот номеру (А) та часового інтервалу між передачею частот номеру (А) , та, або, кількості повторів передачі цих частот . Часовий інтервал , та, або, кількість імпульсів відповідає номеру КЗ,  слугує інформацією для телефонної системи другого (А),  в разі активування ним системи для зв’язку, відбувся зв'язок на заданому каналі . На КЗ може передаватися номер першого(А) за його бажанням , та інша системна інформація. Зв'язок між (А)  може бути перерваний обома (А) у будь який час , при цьому сигнал зайнятості Q знімається автоматично . 

    Друга схема зв’язку  :

   З’єднання (А) через БСП . Телефонна  система  «ANTI’S» першого , викликаю чого (А) проводить пошук КЗ вільного від електромагнітних перешкод , шуму, та сигналу зайнятості Q  , з ліва на право до середини розподілу каналів. Усі ці канали є портами для входження до БСП напряму . Виявивши такий канал передає на ньому сигнал зайнятості Q , постійно до кінця з’єднання . Номер другого викликає мого (А) передається на КЗ до БСП , а уже далі  БСП проводить виклик на КН . БСП перевіряє номер другого (А) на його присутність , реєстрацію в системі «ANTI’S» на БСП відповідного номеру де фіксується  місце його знаходження ,також усі дані синхронно фіксуються на рівні держави в головному центрі системи «ANTI’S». Або проводить пошук (А) в разі за діяння ним функції, блокування виявлення місця знаходження (А). В разі якщо другий (А) знаходиться в інші системі зв’язку то проходе з’єднання через БСП з даною системою зв’язку. Якщо другий (А) знаходиться в даній БСП як і перший (А) то БСП на КН передає так само як і для зв’язку напряму (А),  набір частот номера викликає мого (А) з часовим та, або , імпульсним повтором номеру другого (А) , для налаштування системи телефону  «ANTI’S» другого (А) на канал зв’язку з першим (А). Зв'язок через БСП може проходити як через один КЗ  напряму ,так і по двох КЗ ретрансляція сигналу через БСП .

    БСП має можливість генерувати  сигнал, зняття сигналу зайнятості Q з КЗ , доступ кодований. 

   БСП може передавати у разі потреби , при великій активності (А) ,на КН сигнали виклику (А) ,  по черзі , або в інший спосіб , для зняття проблем з одночасним викликом багатьох (А) .

    БСП в системі «ANTI’S» надає послуги « Конференц  зв’язку » для (А) .

    Алгоритм вибору номеру (А) в системі «ANTI’S» :

   Номер (А) в системі «ANTI’S» складається з 20 електро магнітних частот  котрі обираються з ряду  50 електро магнітних частот.  При виборі 40 Гц. на 1 сегмент ряду номеру , потрібно      2000 Гц. на номери (А).

                                      Виділено частот.       Номер (А).

      Для 000- Держава      10 частот                 4 частоти

            200- Область        10 частот                 4 частоти   

            400- Район           10 частот                 4 частоти

            600- Поселення    10 частот                 4 частоти

            800- Номер (А)     10 частот                 4 частоти

   Вибір чотирьох частот з десяти дає можливість отримати 209 комбінацій, унікальних , неповторних номерів (А) в системі «ANTI’S»   . Дивись таблицю.

     9 комбінацій номерів не використовуються в номерах (А) напряму  в системі «ANTI’S», а  вони є запасними, та використовуються для внутрішнього обслуговування системи  . Загальна кількість номерів (А) з 9 невикористаних номерів складає 59 049 номери . Також можливо в разі потреби в номерах (А) використати усі додаткові номери від 201-209 Держава, це дає можливість   додатково отримати 14 400 000 000 номерів (А) . Активувати ці номери моживо через функцію –клавішу  «*» і далі номер держави від 201 до 209 .

    У великих Поселеннях мільйонниках , таких як Київ, БСП встановлюється сіткою, і розподіляють місто   на сектори БСП . Телефонна система  «ANTI’S»  (А) перебуваючи в різних місцях поселення, автоматично буде шукати секторну БСП з найкращим сигналом зв’язку від БСП, і буде проводити реєстрацію та вести  зв'язок через дану БСП. Також в разі якщо КЗ на  секторній БСП  є використаними  (А)  більше як на 90 % , на КН БСП передається сигнал повідомлення про зниження швидкості обслуговування  (А), це дозволяє телефоні системі (А) використовувати сусідні БСП  для зв’язку . В великих поселеннях , містах  усі  сектори БСП працюють на одному КН. А КЗ розподілені між усіма секторними БСП. Цей розподіл є непостійний , а регульований, в залежності від потреб кожного сектору БСП. Системна інформація секторних   БСП передається по черзі на КН, для вибору телефонними системами (А) кращого сигналу зв’язку з сегментних БСП. Величина сигналу зв’язку постійно відображається на екрані телефонної системи «ANTI’S»  . Загалом БСП маючи багато секторів БСП працює як єдина БСП.

    Реєстрація (А) на БСП проходить автоматично, при його входженні до радіуса дії передавача БСП ,на КЗ  БСП.

    (А) в системі «ANTI’S» сам обирає режим з’єднання :

1-  Зв'язок (А) напряму з другим  (А) .

2- Зв'язок (А) через БСП .

3- Послідовність використання  1-го та  2-го з’єднання для зв’язку.

4- Зв'язок (А) в режимі ретрансляції, транзиту сигналу телефонною системою «ANTI’S» (А).

    Зв’язок (А) в   режимі транзиту проходить в разі за діяння самим (А) даної функції транзиту зв’язку, на власному телефоні. Дана послуга застосовується на територіях де немає  БСП , а телефонна система першого (А) не може провести зв'язок з другим (А) через недостатню потужність передавачу. В цьому  разі транзитний телефон (А) в разі його знаходження між першим (А) і другим (А) може дозволити використати власний телефон для ретрансляції сигналу зв’язку по двох КЗ . В разі якщо телефонна систем «ANTI’S» транзитного (А) налаштована на режим транзиту сигналу , і на КН отримає сигнал ,  запрос на транзит (цей номер один для усієї системи «ANTI’S»  ) з номером КЗ , переходить на даний КЗ. Де передається номер  (А) та номер другого (А), маючи цю інформацію телефонна система  транзитного (А) передає на КН номер другого (А) і в разі йог відповіді , виходу на зв'язок з ним  , і ретранслює сигнали між першим(А)  та другим (А) .В разі якщо другий (А) не зв’язався з транзитним (А) , то зв'язок з першим (А) може бути перерваний , або транзитний (А) може провести спробу найти інший транзитний телефон (А) для пошуку другого (А) . В разі присутності такого в радіусі дії передавача . Контроль маршруту транзитних телефонів контролюється з першого (А) . Тобто телефонна система   «ANTI’S» першого (А) контролює усю послідовність з’єднань транзитних телефонів (А) . І не використання транзитних телефонів (А) у радіусі дії передавачів  яких , не було виявлено другого , викликає мого (А)  . (А) має можливість в будь який час перервати використання телефону як транзитного  , також можливо встановлювати номери (А) для транзиту сигналу , а на  інші номери для транзиту не зважати  .    

     Дана функція є   ефективною і корисною в застосуванні  військовими тому як дозволяє будувати системі зв’язку не маючи єдиного  центру керування ,а зв'язок (А) може налаштовуватись по багатьох наявних векторах.

    

    Дана система звязку «ANTI’S» буде реалізована . Я на це надіюсь .


                     

     

 


Форма входу
Пошук
Календар
«  Червень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Друзі сайту
Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0